فیلتر
20% کلید هوایی 630 آمپر LS

کلید هوایی 630 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کد کالا AN06D306H-M2D2D2DAXAG5 جریان نامی 630A قدرت قطع اتصال کوتاه  220V/230V/380V/415VAC 65KA ولتاژ نامی 690V تعداد پلها 3 ماکزیمم زمان قطع 40ms ماکزیمم زمان وصل 80ms مدل رله حفاظتی نوع N,A,P تاییدیه ها KS/KEMA/KER/GOST استاندارد در رده بندی دریایی LR/ABS/DNV/KR/BV/GL/RINA/NK ابعاد(میلیمتر) W*H*D 295*300*300 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% کلید هوایی 800 آمپر LS

کلید هوایی 800 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کد کالا AN08D308H-M2D2D2AXAG5 جریان نامی 800A قدرت قطع اتصال کوتاه  220V/230V/380V/415VAC 65KA ولتاژ نامی 690V تعداد پلها 3 ماکزیمم زمان قطع 40ms ماکزیمم زمان وصل 80ms مدل رله حفاظتی نوع N,A,P تاییدیه ها KS/KEMA/KER/GOST استاندارد در رده بندی دریایی LR/ABS/DNV/KR/BV/GL/RINA/NK ابعاد(میلیمتر) W*H*D 295*300*300 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% کلید هوایی 1000 آمپر LS

کلید هوایی 1000 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کد کالا AN10D310H-M2D2D2AXAG5 جریان نامی 1000A قدرت قطع اتصال کوتاه  220V/230V/380V/415VAC 65KA ولتاژ نامی 690V تعداد پلها 3 ماکزیمم زمان قطع 40ms ماکزیمم زمان وصل 80ms مدل رله حفاظتی نوع N,A,P تاییدیه ها KS/KEMA/KER/GOST استاندارد در رده بندی دریایی LR/ABS/DNV/KR/BV/GL/RINA/NK ابعاد(میلیمتر) W*H*D 295*300*300 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% کلید هوایی 1250 آمپر LS

کلید هوایی 1250 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کد کالا AN13D313H-M2D2D2AXAG5 جریان نامی 1250A قدرت قطع اتصال کوتاه  220V/230V/380V/415VAC 65KA ولتاژ نامی 690V تعداد پلها 3 ماکزیمم زمان قطع 40ms ماکزیمم زمان وصل 80ms مدل رله حفاظتی نوع N,A,P تاییدیه ها KS/KEMA/KER/GOST استاندارد در رده بندی دریایی LR/ABS/DNV/KR/BV/GL/RINA/NK ابعاد(میلیمتر) W*H*D 295*300*300 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% کلید هوایی 1600 آمپر LS

کلید هوایی 1600 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کد کالا AN16D316H-M2D2D2AXAG5 جریان نامی 1600A قدرت قطع اتصال کوتاه  220V/230V/380V/415VAC 65KA ولتاژ نامی 690V تعداد پلها 3 ماکزیمم زمان قطع 40ms ماکزیمم زمان وصل 80ms مدل رله حفاظتی نوع N,A,P تاییدیه ها KS/KEMA/KER/GOST استاندارد در رده بندی دریایی LR/ABS/DNV/KR/BV/GL/RINA/NK ابعاد(میلیمتر) W*H*D 295*300*300 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% کلید هوایی 2000 آمپر LS

کلید هوایی 2000 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کد کالا AS20E320H-M2D2D2AXAG5 جریان نامی 2000A قدرت قطع اتصال کوتاه  220V/230V/380V/415VAC 70KA ولتاژ نامی 690V تعداد پلها 3 ماکزیمم زمان قطع 40ms ماکزیمم زمان وصل 80ms مدل رله حفاظتی نوع N,A,P تاییدیه ها KS/KEMA/KER/GOST استاندارد در رده بندی دریایی LR/ABS/DNV/KR/BV/GL/RINA/NK ابعاد(میلیمتر) W*H*D 295*300*300 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% کلید هوایی 2500 آمپر LS

کلید هوایی 2500 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کد کالا AS25E325H-M2D2D2AXAG5 جریان نامی 2500A قدرت قطع اتصال کوتاه  220V/230V/380V/415VAC 85KA ولتاژ نامی 690V تعداد پلها 3 ماکزیمم زمان قطع 40ms ماکزیمم زمان وصل 80ms مدل رله حفاظتی نوع N,A,P تاییدیه ها KS/KEMA/KER/GOST استاندارد در رده بندی دریایی LR/ABS/DNV/KR/BV/GL/RINA/NK ابعاد(میلیمتر) W*H*D 295*378*300 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% کلید هوایی 3200 آمپر LS

کلید هوایی 3200 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کد کالا AS32E332H-M2D2D2AXAG5 جریان نامی 3200A قدرت قطع اتصال کوتاه  220V/230V/380V/415VAC 85KA ولتاژ نامی 690V تعداد پلها 3 ماکزیمم زمان قطع 40ms ماکزیمم زمان وصل 80ms مدل رله حفاظتی نوع N,A,P تاییدیه ها KS/KEMA/KER/GOST استاندارد در رده بندی دریایی LR/ABS/DNV/KR/BV/GL/RINA/NK ابعاد(میلیمتر) W*H*D 295*378*300 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% کلید هوایی 4000 آمپر LS

کلید هوایی 4000 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کد کالا AS40E340H-M2D2D2AXAG5 جریان نامی 4000A قدرت قطع اتصال کوتاه  220V/230V/380V/415VAC 85KA ولتاژ نامی 690V تعداد پلها 3 ماکزیمم زمان قطع 40ms ماکزیمم زمان وصل 80ms مدل رله حفاظتی نوع N,A,P تاییدیه ها KS/KEMA/KER/GOST استاندارد در رده بندی دریایی LR/ABS/DNV/KR/BV/GL/RINA/NK ابعاد(میلیمتر) W*H*D 295*378*300 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید