فیلتر
20% بی متال 0.63-0.4 LS

بی متال 0.63-0.4 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 0.63~0.4 ابعاد W*H*D 90*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% بی متال 1-0.63 LS

بی متال 1-0.63 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 1~0.63 ابعاد W*H*D 90*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% بی متال 1.6-1 LS

بی متال 1.6-1 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 1.6~1 ابعاد W*H*D 90*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% بی متال 2.5-1.6 LS

بی متال 2.5-1.6 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 2.5~1.6 ابعاد W*H*D 90*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% بی متال 4-2.5 LS

بی متال 4-2.5 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 4~2.5 ابعاد W*H*D 90*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% بی متال 6-4 LS

بی متال 6-4 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 6~4 ابعاد W*H*D 90*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% بی متال 9-6 LS

بی متال 9-6 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 9~6 ابعاد W*H*D 90*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% بی متال 10-7 LS

بی متال 10-7 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 10~7 ابعاد W*H*D 90*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% بی متال 13-9 LS

بی متال 13-9 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 13~9 ابعاد W*H*D 90*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% بی متال 18-12 LS

بی متال 18-12 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 18~12 ابعاد W*H*D 90*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% بی متال 22-16 LS

بی متال 22-16 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 22~16 ابعاد W*H*D 60*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید
20% بی متال 25-18 LS

بی متال 25-18 LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
نام کالا بی متال کد کالا MT-32 ولتاژ نامی Ue 690V ولتاژ عایق نامی Ui 690V ولتاژ ضربه 6KV دامنه تنظیم 25~18 ابعاد W*H*D 90*75*45 [contact-form-7 id="4986" title="استعلام محصول"]
افزودن به سبد خرید