آمپرمتر مستقیم تا 25 آمپر میکرو

آمپر متر مستقیم تا 20 آمپر

امپر متر مستقیم بدون نیاز به CT و هیچگونه ترانس نمونه برداری تا 20 آمپر جریان را اندازه گیری نماید.

همچنین جهت نصب در تابلو با ابعاد 48x96x87 طراحی و ساخته شده است.

نمایشگر 4 رقمی دارد.


    برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید