آمپرمتر 96 شیوا امواج

نام کالا آمپر متر تکفاز 96
کد کالا 21D1
ولتاز تغذیه ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز
دقت اندازه گیری جریان 1+ 0.5% و 1-%0.5
ctهای استاندارد CT(5,10,15,20,25,30, 40,50,60,75,100, 150,200,250,300,400, 500,600,750,800,1000, 1200,1500,2000,2500,3000, 4000,5000,6000)/5
ctزمان تنظیم از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه
کارایی در دما: ۶۵+..۲۰ و رطوبت : ۷۰درصد


  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  معرفی بررسی و نقد محصول

  آمپرمتر ۹۶شیوا امواج

  آمپر متر۹۶ شیوا امواج تک فاز ، با نمایشگر بزرگ ،قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از ۰٫۰۱A تا۶۰۰۰A در رنج های مختلفCT را دارا می باشد. این دستگاه مجهز به سیستم ثبت ماکزیمم جریان (ماکزیمتر ) بوده و روش اندازه گیری جریان به دو صورت عادی و TRUE RMS می باشد.

  ویژگی های آمپرمتر۹۶ شیوا امواج

  •نمایشگربزرگ برای نمایش جریان تاحداکثر  ۶۰۰۰ آمپر
  • اندازه گیری ونمایش جریان به دو روش عادی و TRUE RMS
  • ثبت ونمایش ماکزیمم جریان
  • قابلیت تنظیم CT و نمایش آن
  • قابلیت تنظیم دقیق CTجهت کالیبره کردنCT
  • ۴ عدد نشانگر برای اعلام
  • A: جریان عادی
  •  TRUE RMS: جریان واقعی
  • MAX-A: ماکزیمم جریان,/SPAN>
  • CT&SETTING: تنظیم CT و نمایش آن
  • کلید
  SELECT: انتخاب یکی از حالت نمایش دستگاه
  RESET MAX-A: صفر کردن ماکزیمم جریا شده هنگام نمایش MAX-A

  SETTING CT: تنظیم CT
  • نمایش خطای جریان عبوری بیش از حد , از CT ها
  • ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق