تایمر چپگرد راستگرد شیوا امواج

نام کالا تایمر راست گرد چپ گرد
کد کالا 14B8
ولتاژ تغذیه
۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز
محدوده تنظیم زمان
۱-۶۰ ثانیه, ۱-۶۰ دقیقه,۱-۶۰ ساعت
کارایی در دما: ۶۵+..۲۰ و رطوبت : ۷۰درصد
خروجی

2 عددرله 5 آمپر


  7,880,000 ریال

  معرفی بررسی و نقد محصول

  تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج

  با استفاده از تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج این امکان وجود دارد که در مدت زمان مشخصی موتور مورد نظر در یک جهت کار نموده و سپس با یک زمان تأخیر قابل تنظیم ، موتور در جهت مخالف حرکت کند و این عمل پی در پی ادامه پیدا کند.

  همچنین می توان با استفاده از تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج می توانید به ساده ترین شکل مدار چپ گرد راست گرد خود را طراحی نمایید. این دستگاه شامل سه تایم قابل تنظیم برای حالت چپ گرد، راست گرد زمان تأخیر (استراحت) بینِ چپ گرد،راست گرد در رنج های مختلف زمانی( با توجه به وضعیت اتصا لترمینال های M1,M2 به PH) می باشد.

  ویژگی های فنی تایمر چپ گرد ، راست گرد شیوا امواج

  • ۶ عدد نشانگر برای اعلام
   • L: وصل رله چپ گرد
   • OFF: استراحت
   • R: وصل رله راست گرد
   • ۳ عدد نشانگر معرف محدوده زمانی انتخاب شده
   • S-S-S=A
   • M-M-M=B
   • M-S-M=C
   • H-S-H=A,B,C
   • قابلیت تنظیم زمان های چپ گرد، استراحت، راست گرد
   • قابلیت انتخاب ۴ محدوده زمانی
   • SSS: ثانیه،ثانیه،ثانیه
   • MMM: دقیقه،دقیقه،دقیقه
   • MSM: دقیقه،ثانیه،دقیقه
   • HSH: ساعت،ثانیه،ساعت
   • عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثز ضربات کنتاکتور تابلو
   • نگهداری زمان سپری شده در حالت قطع برق در صورت نیاز