خازن استوانه ای 5KVAR پارس فانال


    16,720,000 ریال