خازن استوانه ای 5KVAR پارس فانال


    10,700,000 ریال