سوپر ولت آمپرمتر 96B شیوا امواج

نام کالا سوپر ولت آمپر متر 96B
کد کالا 22D2
ولتاز تغذیه ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز
ولتاژ ورودی ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز
دقت اندازه گیری فرکانس 0.1 هرتز
دقت اندازه گیری ولتاژ
1ولت
دقت اندازه گیری جریان 1+ 0.5% و 1-%0.5
ctهای استاندارد 5/5-1000/5A
ctزمان تنظیم از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه
کارایی در دما: ۶۵+..۲۰ و رطوبت : ۷۰درصد


  14,360,000 ریال

  معرفی بررسی و نقد محصول

  سوپر ولت آمپرمتر ۹۶B شیوا امواج

  10 دستگاه در یک دستگاه(سوپر ولت آمپرمتر 96B) شامل:

  ۳ دستگاه آمپرمتر
  ۳ دستگاه ماکزیمتر جریان
  ۱ دستگاه ولت متر(اندازه گیری ۶ پارامتر ولتاژ R-S-T-RS-RT-ST)
  ۱ دستگاه ماکزیمتر ولتاژ
  ۱ دستگاه مینیمتر ولتاژ
  ۱ دستگاه فرکانس متر

  ویژگی های سوپر ولت آمپرمتر ۹۶B شیوا امواج

  • نمایش
   • ولتاژهای فازی(R,S,T) نسبت به نول و همچنین ولتاژهای خطی(RS,RT,ST)
   • همزمان جریان های فازی (R,S,T)
   • خطای جریان عبوری از حد، از CT ها
   • نمایش و ثبت
   • ماکزیمم و مینیمم ولتاژ شبکه
   • ماکزیمم جریان
   • قابلیت
   • قفل بر روی هر کدام از ولتاژها(LOCK)
   • نمایش ولتاژها به صورت ثابت و چرخشی
   • نمایش فرکانس شبکه
   • تنظیم CT و نمایش آن
   •  نمایش هر پارامتر همراه با روشن شدن نشانگرهای مربوط
   • ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق
   • راهنمایی نصب و سیم کشی روی ترمینال های دستگاه