پایه فیوز کاردی 160 آمپر اصفهان کلید

1,180,000 ریال

معرفی بررسی و نقد محصول

مواد عایقی بدنه پایه فیوزها از دو نوع مواد عایقی بالکایت و پلیمر الیافدار تولید می شود.

کنتاکت های ورودی و خروجی از مس الکترولیتی همراه با پوشش نقره جهت افزایش ضریب هدایت الکتریکی مس می باشد.

کاور محافظ پایه فیوز جهت ایمنی و حفاظت بیشتر در برابر تماسهای احتمالی و در زمان تعویض فیوز استفاده میشود.

امکان نصب سریع و آسان.