پایه فیوز کاردی 160 آمپر اصفهان کلید


  1,400,000 ریال

  معرفی بررسی و نقد محصول

  مواد عایقی بدنه پایه فیوزها از دو نوع مواد عایقی بالکایت و پلیمر الیافدار تولید می شود.

  کنتاکت های ورودی و خروجی از مس الکترولیتی همراه با پوشش نقره جهت افزایش ضریب هدایت الکتریکی مس می باشد.

  کاور محافظ پایه فیوز جهت ایمنی و حفاظت بیشتر در برابر تماسهای احتمالی و در زمان تعویض فیوز استفاده میشود.

  امکان نصب سریع و آسان.