پایه فیوز کاردی 250 آمپر اصفهان کلید

2,300,000 ریال

معرفی بررسی و نقد محصول

مواد عایقی بدنه پایه فیوزها از دو نوع مواد عایقی بالکایت و پلیمر الیافدار تولید می شود.
کنتاکتهای ورودی و خروجی از مس الکترولیتی همراه با پوشش نقره جهت افزایش ضریب هدایت الکتریکی مس می باشد.
کاور محافظ پایه فیوز جهت ایمنی و حفاظت بیشتر در برابر تماسهای احتمالی و در زمان تعویض فیوز استفاده میشود.
امکان نصب سریع و آسان.