پایه فیوز کاردی 250 آمپر اصفهان کلید


  5,800,000 ریال

  معرفی بررسی و نقد محصول

  مواد عایقی بدنه پایه فیوزها از دو نوع مواد عایقی بالکایت و پلیمر الیافدار تولید می شود.
  کنتاکتهای ورودی و خروجی از مس الکترولیتی همراه با پوشش نقره جهت افزایش ضریب هدایت الکتریکی مس می باشد.
  کاور محافظ پایه فیوز جهت ایمنی و حفاظت بیشتر در برابر تماسهای احتمالی و در زمان تعویض فیوز استفاده میشود.
  امکان نصب سریع و آسان.