کلید فیوز 630 آمپر اصفهان کلید

630 Range Test Type
660 V (Rated Operation Voltage ( Ue
630 A (Rated Operation Current ( Ie
50/60 HZ Rated Frequency
800 V (Rated Insulation Voltage ( Ui
50 KAeff Rated Conditional Short – circuit Current
AC-22B Utilization Category
6 KV Rated Impulse with Stand Voltage
3 Size of fuse to IEC60269
48 W Max-Permission Power Loss Fuse link
20 Protection level
1890 A Making Breaking Capacity
5.6 Kg (Weight ( IKDB
7.000 Kg (Weight ( IKD


  53,800,000 ریال

  معرفی بررسی و نقد محصول

  معرفی کلید فیوز ( IKD , IKDB)

  کلید فیوزهای تولیدی شرکت اصفهان کلید به منظور استفاده درکلیه شرایط آب و هوایی طراحی و مطابق با استانداردهای بین المللی VDE 0660 و IEC 60947 ساخته شده اند. این کلیدها در جریانهای نامی 160 و 250 و 400 و 630 آمپر تولید میشوند.

  مشخصات عمومی :

  پلاتینهای ورودی و خروجی از نوع مس الکترولیتی با پوشش نقره جهت افزایش ضریب هدایت الکتریکی مس میباشند.

  بکارگیری قطعات فلزی با پوشش گالوانیزه که باعث افزایش مقاومت قطعات در برابرخوردگی شده و از اکسیده شدن آنها جلوگیری میکند.

  این کلیدها درحالت کلی غیرقابل قطع زیر بار می باشند اما باتوجه به وجود جرقه گیرهای با کیفیت بالا احتمال قطع یا وصل احتمالی بصورت زیر بار البته با لحاظ نمودن کلیه شرایط ایمنی وجود خواهد داشت.

  بدنه کلید از دو نوع مواد عایقی باکالیت ( Bakelite) و پلیمر الیافدار ( BMC Bulk Molding Compound) تولید میشود. از جمله خواص مهم مواد عایقی پلیمر الیافدار مقاومت بالا دربرابر شعله ، قابلیت خاصیت خود خاموش شوندگی ، عدم تغییر شکل درمقابل حرارت بالا ، مقاومت بالا دربرابر اصطکاک ، ضربه و جریان خزشی خواهد بود.

  تنها تفاوت بین کلید فیوز مدل ( IKDB) و کلید فیوز مدل (IKD) درمواد عایقی بدنه کلید می باشد. درمدل IKD مواد پلیمر الیافدار بدنه کلید را تشکیل می دهند درصورتی که مواد عایقی باکالیت ، تشکیل دهنده بدنه کلید فیوز مدل IKDB می باشد.