کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی میکرو

کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی

کنترل بار دیجیتال دارای تنظیمات آنالوگ بوده و جریان هر سه خط به صورت متوالی نمایش داده می شود

دامنه کنترل جریان با استفاده از CT تا 1000 آمپر می باشد

دامنه کنترل جریان بدون CT و به صورت مستقیم از 3 تا 25 آمپر و از 20 الی 55 آمپر می باشد.

کنترل بار دیجیتال دارای تنظیمات آنالوگ بوده و جریان هر سه خط به صورت متوالی نمایش داده می شود

دامنه کنترل جریان با استفاده از CT تا 1000 آمپر می باشد

دامنه کنترل جریان بدون CT و به صورت مستقیم از 3 تا 25 آمپر و از 20 الی 55 آمپر می باشد.

تنظیم زمان عکس العمل از 1 تا 20 ثانیه

تنظیم زمان ریست: 120 ثانیه با قابلیت ریست آنی

رله خروجی: یک کنتاکت دو طرفه 10 آمپری

ولتاژ تغذیه 220V AC

ابعاد: 53x75x98 میلی متر


    7,250,000 ریال