کنترل فاز ستاره مثلث شیوا امواج

نام کالا کنترل فاز ستاره مثلث
کد کالا 13B6
ولتاژ تغذیه
۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز
ولتاژ ورودی ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز
قطع برای
افزایش ولتاژ:۴۴۰ ولت، کاهش ولتاژ: ۳۰۰ ولت و عدم تقارن:۷-۲۵ درصد
تاخیر زمان
قطع: ۳ ثانیه
زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث

۵۰ میلی ثانیه

کارایی در دما: ۶۵+..۲۰ و رطوبت : ۷۰درصد
خروجی

۳ عدد رله ۱۶ آمپر


  13,460,000 ریال

  معرفی بررسی و نقد محصول

  کنترل فاز ستاره  مثلث شیواامواج

  کنترل فاز ستاره مثلث شیوا امواج،مناسب برای راه اندازی موتورهای رتورقفسی با تبدیل ستاره به مثلث همراه با حفاظت کامل در برابر نوسانات برق شبکه می باشد.

  ویژگی های کنترل فاز ستاره  مثلث شیواامواج

  • حفاظت در برابر
   •  افزایش و کاهش ولتاژ
   • عدم توالی و عدم تقارن فازها
   • قطع هر کدام از فازها
   • ۶ عدد نشانگر برای اعلام
   • ON:
   • چشمک زن آرام:قطع برق STOP
   • چشمک زن سریع: تأخیر در وصل
   • دائم روشن: عدم توالی فاز
   • F:
   • چشمک زن آرام: افزایش ولتاژ
   • چشمک زن سریع: عدم تقارن فازها
   • دائم روشن: کاهش ولتاژ
   • P:
   • چشمک زن: قطع فاز
   • دائم روشن: عدم توالی فاز
   • M: وصل رله M
   • : وصل رله
   • : وصل رله
   • ۳ پیچ تنظیم
   • Unbalance: تنظیم عدم تقارن (7-25%)
   • On Delay: تأخیر در وصل (2-30Sec)
   • Star Timer: زمان وصل رله ستاره (2-30Sec)
   • قابلیت کنترل با شاسی START و STOP یا کنترل به وسیله PLC به صورت وصل دائم
   • عدم تغییر پارامترها در اثر ضربات کنتاکتور تابلو