کنترل فاز سه پتانس میکرو

رله کنترل فاز MAX دارای قابلیت های زیر می باشد:

حفاظت الکتروموتور ها در مقابل اختلالات شبکه

تشخیص قطع یک یا دو فاز ، تشخیص تغییر توالی فازها

حساسیت در برابر عدم تقارن ولتاژ سه فاز

تشخیص کاهش ولتاژ و نمایشگر مربوطه

تشخیص افزایش ولتاژ و نمایشگر مربوطه

زمان تاخیر در قطع قابل انتخاب1الی 15 ثانیه

زمان تاخیر در وصل قابل انتخاب 1 الی 30 ثانیه

دارای 5 نمایشگر LED جهت سیگنالها و خطا های مختلف

مجهز به فیوز داخلی در مسیر کنتاکت 15

تلفات داخلی کمتر از 1.5 وات

جریان کنتاکت حداکثر 10 آمپر

رله خروجی یک کنتاکت دو طرفه SPDT

حساسیت عدم تقارن : 3% الی 30%


    4,600,000 ریال