کنترل ولتاژ سه فاز و تکفاز میکرو

کنترل ولتاژ سه فاز و تک فاز

رله کنترل ولتاژ سه فاز در حالت های تک فاز و دو فاز نیز قابل استفاده می باشد.

ولتاژ قطع بالا و پایین و زمان تاخیر در قطع و زمان تاخیر در وصل تماما قابل تنظیم می باشند.

ولتاژ قطع بالا قابل تنظیم از 230 تا 290 ولت

ولتاژ قطع پاین قابل تنظیم از 150 تا 210 ولت

زمان تاخیر در وصل صفر تا 210 ثانیه

زمان تاخیر در قطع صفر تا 15 ثانیه

ابعاد 53x75x98 میلی متر

ولتاژ تغذیه 220V AC 50/60HZ


    4,500,000 ریال