خطای اینورتر (درایو)

خطای اینورتر (درایو)

خطای اینورتر (درایو)

چرا اینورتر ( درایو ) خطا می دهد؟

در این مقاله بصورت مختصر به این موضوع میپردازیم که چرا اینورتر ( درایو) خطا میدهد،ولی قبل از آن باید در نظر داشته باشیم که موتور و درایو به درستی انتخاب شده اند.

لازم و ضروری است که پلاک موتور کاملا با اینورتر انتخاب شده تطابق داشته باشد،موتور به درستی سربندی شده و تجهیزات حفاظتی درست انتخاب شده اند.

با رعایت موراد فوق اگر اینورتر خطا بدهد چه اقداماتی انجام بدهیم؟

از آنجایی که اینورتر ها دارای برندهای مختلفی هستند و هرکدام نحوه ی تنظیم پارامتر و کدهای خطای مربوط به خود را دارند،در اینجا سه برند یعنی اینورتر LS سری IG5A و اینورتر هایتک سری F100 , F300 و برند آیمستر سری E1-U1-C1-A1 را مورد بررسی قرار میدهیم،کدهای خطای سایر برندها نیز مشابه اینورترهای مورد بررسی است و در دفترچه منوال همراه درایو نوشته شده است.

 

بررسی

خطای اینورتر (درایو) در اینورتر IG5A برند LS کره

برای شروع اینورتر IG5A برند LS کره  را مورد بررسی قرار می دهیم: ( تکفاز یا سه فاز بودن تفاوتی ندارد)

 

اینورتر IG5A برند LS کره

 

 

نکته: به جهت رعایت ایمنی،حتما بعد از خطا دادن اینورتر،ابتدا خظای فیزیکی را رفع کرده و سپس ریست خطا از روی اینورتر را انجام دهید.

 

انواع خطا در اینورتر LS و رفع عیب آنها

خطای OCT اینورتر ال اس

این خطا مربوط به اضافه جریان Over Current است که یکی از مهمترین خطاها در اینورتر است که باید حتما به آن توجه کرد تا از سوختن درایو جلوگیری کرد. برای رفع عیب بهتر است که الکتروموتوررا از پروسه  جدا کرده و سپس به درایو از طریق کیپد فرمان بدهید،چنانچه خطا ظاهر شود درایو ایراد پیدا کرده است .

علت خطا:

این خطا زمانی رخ میدهد که جریان خروجی درایو از جریان نامی بیشتر بشود، درواقع زمانی این خطا رخ میدهد که شیب صعود یعنی acceleration time  یا شیب نزول deceleration time  خیلی کم انتخاب شده است و درایو قادر به انجام کار با اینرسی موجود نیست.

رفع خطا:

1-برای رفع خطا ابتدا باید شیب صعود ACC و شیب نزول را متناسب با اینرسی بار انتخاب کنیم.

2- ممکن است درایو را اشتباه انتخاب کرده باشید و به لحاظ جریانی موتور و درایو با هم مطابق نباشند که در این حالت باید درایو را عوض کنید.در برخی اپلیکیشن ها درایو باید یک رنج بالاتر از موتور انتخاب گردد.

3- چنانچه ترمز مکانیکی در پروسه دارین،حتما بررسی کنید زیرا ممکن است عملکرد سریع ترمز مکانیکی باعث بروز خطا شود. میتوانید جهت تست ترمز مکانیکی را از مدار خارج کرده تا ببینید مجدد خطا رخ میدهد یا خیر. بهتر است اجازه دهیم سرعت به صفر برسد یا سرعت به صفر میل کند و بعد ترمز را اعمال کنید.

4-حتما سربندی موتور را چک کنید تا بدرستی سربندی شده باشد و در خروجی هیچگونه قطعی یا اتصال کوتاهی رخ نداده است.

5- مد کنترلی را چک کرده تا مطابق با اپلیکیشن باشد زیرا عدم انتخاب صحیح مد کنترلی موجب ایجاد خطا OC می شود.

  • چنانچه تمامی موارد فوق را چک کردین و بازهم درایو خطا OCT داد به احتمال خیلی خیلی زیاد IGBT معیوب شده است.

 

خطای  GFT اینورتر ال اس

خطای مربوط به اتصال زمین Ground Fault Current  است که به آن خطای ارت نیز گفته می شود. برای رفع عیب ایتدا بدون موتور،اینورتر را تست نمایید درصورتی که خطا نداشتیم درایو سالم است و موتور و اتصالات را باید چک نمایید.

علت خطا:

هنگامی رخ میدهد که جریان اتصال زمین زیاد باشد.( خطای اتصال بدنه)

این خطا درصورتی رخ میدهد که عایق کابل موتور آسیب دیده و یا پاره شده باشد، علت دیگر بروز این خطا اتصال فاز خروجی موتور به زمین است.

رفع خطا:

ابتدا اتصالات موتور و کابلها را چک نمایید . درصورتی که خطا رفع نشد موتور را تعویض نمایید

 

 خطای LoL  یا  olt اینورتر ال اس

خطای اضافه بار اینورتر Inverter Over load  و خطای تریپ اضافه بار  Overload trip است.

علت خطا:

این خطا زمانی رخ میدهد که جریان خروجی اینورتر به مدت یک دقیقه بیشتر از 150% جریان نامی باشد،شایان ذکر است که درصد اضافه جریان در اینورتر قابل تنظیم است.پس علت این خطا در اینورتر ممکن است به سه دلیل باشد:

  • ظرفیت بار اعمالی به موتور از ظرفیت اینورتر بیشتر باشد
  • تنظیمات به اشتباه در اینورتر ثبت شده باشد
  • تعیین مد کنترلی اشتباه باشد.مدکنترلی باید متناسب با گشتاور باشد تا موتور زیر بار نخوابد

رفع خطا:

باید ابتدا تنظیمات ثبت شده راچک نمایید ،درایو باید متناسب با بار وگشتاور مورد نیاز انتخاب شده باشد.

 

خطای OHT اینورتر ال اس

خطای اضافه گرمای اینورتر Inverter over heat است.

علت خطا:

هنگامی این خطا رخ میدهد که اینورتر بیش از حد گرم شود،یا دمای محیط بیشتر از حد تعیین شده در منوال است،ممکن است فن دچار خرابی شده باشد و یا در فن چیزی گیر کرده باشد.

رفع خطا:

اگر پس از بازدید اینورتر متوجه شدید که فن عمل نمیکند،باید فن را تعویض کنید.

چنانچه فن عمل کرده ولی درایو در محیطی نصب است که خیلی گرم است و باعث میشود اینورتر خنک کاری نشود باید سیستم تهویه مناسب تعبیه نمایید.

 

خطای Pot اینورتر ال اس

خطای قطعی فاز خروجی output phase Loss  است.اگر این خطا رادر صفحه نمایش اینورتر ال اس رویت شد حتما یکی از فاز خروجی قطع شده است.

علت خطا:

ممکن است اشکالی در کنتاکتور ورودی موتور ایجاد شده باشد.

همچنین میتواند یکی از سیم های مربوط به خروجی درایو قطع ویا شل شده باشد.

رفع خطا:

بررسی سیم های خروجی درایو و همچنین پیچ های درایو که دچار هرزی نشده باشند.

بررسی کنتاکتور خروجی درایو که بدرستی عمل کند.

در نظر داشته باشید که جریان موتور را بدرستی در درایو ثبت کرده باشید.

 

 خطای OVT اینورتر ال اس

خطای اضافه ولتاژ Over Voltage Trip  است.و هنگامی رخ میدهد که ولتاژ خط بالا برود.

 

علت خطا:

تنظیم نامناسب زمان شیب نزول یا Deceleration Time متناسب با بار

رفع خطا:

ایتدا باید ولتاژ خطر را بررسی نمایید این ولتاژ باید در محدوده مجاز باشد،زیرا زمانی که بار با اینرسی بالا داشته باشیم هنگامی که فرمان استوپ از درایو را صادر کنیم،بار موتور را چرخانده و حالت ژنراتوری به وجود میآید پس در این حالت بهتر است از واحد ترمز مکانیکی استفاده شود. همچنین زمان شیب نزول به درستی انتخاب شود.

 

خطای Lut اینورتر ال اس

خطای کمبود ولتاژ Low voltage Trip است. هنگامی رخ میدهد که ولتاژ لینک dc کم شود یا برق ورودی قطع شده باشد.

علت خطا:

کم بودن ولتاژ خط – همچنین ممکن است کنتاکتور که در ورودی درایو است دچار مشکل شده باشد.

رفع خطا:

ابتدا باید ولتاژ ورودی چک شود تا مطمِن شوید کمبود ولتاز در شبکه ندارید واگر مشکلی نبود حتما کنتاکتور راچک کنید.

 

خطای EtH اینورتر ال اس

خطای گرمای الکترونیکی Electronic Thermal است.

علت خطا: زمانی این خطا رخ میدهد که اینورتر را به اشتباه انتخاب کرده باشید و یا بار زیادی به موتور اعمال شده،همچنین ممکن است درایو در سرعت بسیار پایینی کار میکند.

رفع خطا: برای رفع این عیب اگر درایو با سرعت پایین کار میکند حتما از فن خارجی استفاده شود.

اگر بار اضافه روی شقت موتور اعمال شده ،بار را کم کنید.

درایو را بدرستی و یا یک رنج بزرگتر انتخاب نمایید.

نکته: ارور eth دقیق عمل نمی کند ،چنانچه تنظیمات اشتباه ثبت گردد درایو به اشتباه خطا میدهد.

 

ارور CoL

خطای قطعی فاز ورودی Input Phase Loss است که گاهی درایو به جای این ارور،خطای pot میدهد.

علت خطا:

یکی از فازهای ورودی به درایو قطع شده است.

رفع خطا:

اتصالات ورودی درایو را بررسی نمایید.

 

خطای FLtH اینورتر ال اس

خطای Self Diagnostic malfunction   است.چنانچه IGBT مشکل داشته باشد یا فاز ورودی اتصال کوتاه شده باشد و یا اتصال زمین رخ داده باشد،درصورتی که پارامتر Diagnostic malfunction  را فعال کرده باشید این خطا رخ میدهد که معمولا پارامتر دقیقی نیست.

 

ارورEEP

خطای Save Parameter Error است و هنگامی رخ میدهد که پارامترهای تنظیمی وارد حافظه درایو نشده باشد.

 

ارورErr

خطای ارتباطی Communication Error است و هنگامی رخ میدهد که ارتباط کی پد و اینورتر دچار مشکل شود.

توجه فرمایید که این خطا مربوط به کی پد روی درایو است.

 

ارور RErr

خطای مربوط به کیپد دوم Remote keypad communication Error است و هنگامی رخ میدهد که کی پد دوم دچار مشکل شده باشد.

رفع خطا

برای رفع این خطا باید مسیر کابل بررسی شود همچنین کی پد و کانکتورها و برد نیز باید مورد بررسی قرار گیرند.

 

خطای COM اینورتر ال اس

خطای کی پد keypad Error  است و هنگامی رخ میدهد که بعد از وقوع خطا،اینورتر ریست شود تا زمان مشخصی روی درایو است تا رفع عیب گردد.

 

خطای FAN اینورتر ال اس

خطای فن خنک کننده Cooling fan fault است و هنگامی رخ میدهد که فن خنک کاری دچار مشکل شود.

 

ارور Est

خطای قطع لحظه ای Emergency shutdown Trip است.

 

ارور NTC

خطای NTC open fault است و هنگامی رخ میدهد که ntc قطع شده باشد.

 

در این مقاله سعی بر این شد که تمام خطاهای اینورتر LS گفته شود،چنانچه در صفحه نمایش درایو خطایی ظاهر شد که در این مقاله نبود با کارشناسان فنی مجموعه الکتروتلاش در تماس باشید،همچنین جهت خرید تجهیزات برق صنعتی و اینورتر LS  میتوانید با کارشناسان فروش الکتروتلاش در ارتباط بوده،کارشناسان ما سعی دارند در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شما مشتریان محترم باشند.

تجهیزات جانبی در اینورتر ها

تجهیزات جانبی در اینورتر ها

6 برند معتبر کنتاکتور در بازار ایران

6 برند معتبر کنتاکتور در بازار ایران

شما هم میتوانید نظری در مورد این مقاله بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *